Участвахме с 4 наши интерактивни киоска в още един много интересен обект - "Виртуален и мобилен музей на биоразнообразието" в Кресна. Киоските са модел WHi222C с 22" капацитивни мулти-тъч дисплеи, операционна система Windows 10 и са инсталирани в специално пригоден и оборудван камион, който реално представлява и мобилния музей. В обучителния център разполагат с много погата база данни за флората и фауната на България и Гърция, а лектори запознават посетителите с очарованието на растителния и животински свят. Нашите киоски допринасят всичко това да се случва още по-модерно и по-интерактивно.

Проект „ВИРТУАЛЕН И МОБИЛЕН МУЗЕЙ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО” интегрира действия за подобряване на управлението на биоразнообразието в трансграничната зона, в съответствие със специфичните цели на ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A: ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Действията определят иновативен подход за представяне на специфична и научна информация чрез атрактивни ИКТ решения за опазване на отличителни местообитания и насърчаване на информираността за биоразнообразието.