Туристически център

Туристически център

Община Ново Село

В Община Ново Село по проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Ново село, обл. Видин, чрез прилагане на информационни технологии”, финансиран по мярка 313от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.” сме инсталирали два информационни киоска - InfoDart 190 и InfoDart 290 (InfoDart WHi190 и InfoDart WHi270 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), четири посетителски работни станции с тъч-дисплей, аудио-уредби, фото- и видео-техника, както и широкоформатен 50" дисплей. Техниката доставена по този проект от нас е монтирана в обновеното читалище на общината.

 

Изпратете ни запитване