В изпълнение на договор, сключен между Дартек и СНЦ "Долината на река Места" по проект "Проучване и популяризиране на туристическия потенциал на община Разлог", финансиран от "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.", Марка 313 "Съхраняване и възобновяване на селското наследство" доставихме и инсталирахме 9 информационни киоска InfoDart 190 (InfoDart WHi190 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията)във всяко едно кметство в Община Разлог, в сградата на самата община и в историческия музей в Разлог. Киоските бяха доставени с лиценз на операционна система MS Windows 8.1 и след техния монтаж на всички бе пуснат специално създадения от сдружението с нестопанска цел сайт за популяризиране на природните и културно-исторически забележителности на Разлог - http://visitrazlog.com . Киоските са монтирани съответно в село Годлево, село Горно Драглище, село Елешница, село Добърско, село Долно Драглище, село Баня, село Бачево и град Разлог.