ISO 9001:2008

Успешното ни реализиране като водеща компютърна компания до голяма степен зависи от професионализма и компетентността на специалистите, които стоят зад всичко това. За да сме успешни професионалисти в областта на информационните технологии, за да притежаваме определени професионални знания, умения, навици и практически опит постоянно се обучаваме усъвършенстваме и ежегодно доказваме нашата квалификация и компетентност чрез получаването на различни сертификати. За клиентите и партньорите, сертификатите са гаранция за нашия опит и професионализъм в областта на компютърната техника. Най-важният от тях е сертификатът за внедрена Система за Управление на Качеството ISO 9001:2008. Нашата компания е сертифицирана през 2013 година като ежегодно се правят надзорни одити. Производството на информационни киоски и сервизната дейност на Дартек е включена в системата за управление на качеството, а целия обхват на сертификата е - "Производство на компютърни системи и интерактивни киоски, доставка, сервиз и монтаж на компютърна техника, интерактивни киоски, информационни системи, мрежово оборудване, мултимедийна и презентационна техника, софтуер, хардуер, компоненти, периферия, копирна техника, консумативи, климатици". Декларация на ръководството на 'Дартек' ООД за политиката по качеството.

Наши специалисти ежегодно покриват различни изпити на големите компании в бранша и получават съответните сертификати, част от които сме публикували по-долу.