По проект „Музей на открито „Малтепе“ на община „Марица“ ние произведохме, доставихме и инсталирахме информационен киоск InfoDart 190 в новия културно-информационен център. Проектът е с безвъзмездно финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и се изпълнява в партньорство с Областна администрация Пловдив и Регионален археологически музей – гр. Пловдив. За нас е гордост нашия киоск да бъде инсталиран в поредния музей и в тази чисто нова и модерна сграда. Надяваме се посетителите на могилата да получават всичката им необходима информация от тъч-скрийна на нашето интерактивно устройство. Повече може да прочетете на сайта на музея на открито - http://maltepe.bg/

Изпратете ни запитване