Инсталирани 5 публични дисплея в общи части на сервиза, както и в заседателната зала.