Община ХасковоРеференция от Община Хасково

В Община Хасково спечелихме обществена поръчка по проект “Подобряване на човешкия капитал – уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози спортни професионалисти в трансграничния регион чрез развитие на Система за учене през целия живот в музея” по програма за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2007-2013. Предмета на поръчката беше "Доставка и монтаж на мултимедийно киоск приложение", като нашата компания предложи 55-инчов мулти-тъч публичен дисплей на водещите в бранша - ELO - Elo TouchSystems 5500L. В дисплея бе вграден и съответния мултимедиен плеър, който оформи цялостното киоск приложение. Монтажът бе извършен в Регионален Исторически Музей - Хасково, където вече всички посетители могат да се докоснат до историята с помощта на новите технологии. Доказателство за добре свършената задача е дадената ни от Община Хасково референция.

* Снимки: Регионален Исторически Музей Хасково

Изпратете ни запитване