В красивата Община Баните в Родопите доставихме и инсталирахме всичката техника по Договор № ДГ-90 от 14.06.2013 г., с предмет „Доставка на специализирана компютърна техника за разполагане в трите посетителски центъра”, сключен в изпълнение на проект „Създаване на посетителски център за представяне на природното и културното наследство на община Баните”, Договор с ИД № 21/313/00061 от 12.07.2012г., който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР).Във всеки един от посетителските центрове съответно в село Баните, село Давидково и село Гълъбово инсталирахме по един информационен киоск InfoDart 190 (InfoDart WHi190 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), един 50" публичен дисплей и две посетителски работни станции с 23" тъч-дисплеи.

 

Изпратете ни запитване