Приложени е на интерактивните киоски и дисплеи на публични места и в администрации Приложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в големите компанииПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи във финансовите институцииПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в хотели и ресторантиПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в университети и училищаПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в музеи, галерии и изложбиПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в поликлиники и болнициПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в областта на човешките ресурсиПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в търговските центрове

Електронните инициативи на правителството и държавната администрация целят главно да повишат комуникацията между правителството и обществеността, увеличавайки потока на информация. Все още има доста хора с ограничен достъп до компютри или интернет и това ги поставя от грешната страна на "дигиталната бариера". Чрез киоските и публичните дисплеи, съответната администрация предлага иновативен начин за достъп до информацията от обществеността. Киоските имат за цел да:

  • Предоставят публична информация на гражданите
  • Предоставят достъп до разписания, графици, справки, архиви в зависимост от местоположението си и администрацията, която обслужват
  • Осигуряват контролиран достъп до сайтовете и порталите на държавната адмиинистрация
  • Процедури по регистрация
  • Намаляват административните разходи, давайки възможност на потребителите да извършват онлайн транзакции.
  • Повишават достъпа до информация за правителствени програми и услуги на местно ниво
  • Правят обществено достояние нови правителствени сайтове или планувани инициативи и проекти
  • Осъществяват процедури по регистрация
  • Предоставят информация и карти за града и актуална туристическа информация за забележителностите и атракциите

Информационният киоск, поставен на публично място или в администрацията предоставя най-късия и пряк път на гражданите до информацията и административните процедури. А чрез публичните дисплеи и системите за диджитал сайнидж (digital signage) динамично и в реално време всичката информация (новини, събития, поздравления, снимки, графици и т.н.) може изключително бързо да се сведе до знанието на гражданите. По този начин се облекчава работата на съответната администрация и се намаляват разходите по нейната поддръжка.


Приложени на информационните киоски на публични места и в администрацията  Приложени на информационните киоски на публични места и в администрацията

Приложени на публичните дисплеи и системите за диджитал сайнидж (digital signage)  Приложени на публичните дисплеи и системите за диджитал сайнидж (digital signage)

Изпратете ни запитване