Приложени е на интерактивните киоски и дисплеи на публични места и в администрации Приложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в големите компанииПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи във финансовите институцииПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в хотели и ресторантиПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в университети и училищаПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в музеи, галерии и изложбиПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в поликлиники и болнициПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в областта на човешките ресурсиПриложени е на интерактивните киоски и публичните дисплеи в търговските центрове

Все по често  отделите за човешки ресурси обменят информация, чрез корпоративните Интранет (вътрешни/ локални) мрежи. Интерактивните киоски в корпоративната област, помагат да се  разширят тези усилия . Предлагат съгласуваност и преодоляват трудностите при служители с липса на компютърен достъп, като например тези в областа на прозводстото или промишлеността. Поставени в зони с гоям човекопоток, например кафенета, киоските дават възможност на отделите за човешки ресурси  да : 

  • Осигуряват достъп до локалната мрежата на дадено предприятие
  • Дават гласност на предстоящи корпоративни събития и дейности
  • Предлагат достъп до онлайн практики и политики
  • Позволяват на служителите лесно да актуализират информация, относно личните им данни
  • Маркират важни точки от вътрешните работни дейности - командировки/ оперативки
  • Подобряват цялостната вътрешна организация свързана с обслужване на клиенти
  • Подсигуряват информираност за всички служители

Изпратете ни запитване