Поредната интерактивна маса с тъч-дисплей, произведена от нас. Този път тя ще радва предимно детските посетители (височината е специално направена за тях) в посетителския център в село Коларово, Община Петрич. Интерактивната маса е модел InfoDart T270 с 27" тъч-дисплей, на който посетителите ще могат получават многообразна информация за флората и фауната в природния парк. Посетителският информационен център е изграден в сградата на Дирекцията на Природен парк (ДПП) „Беласица“, в село Коларово и е част от проект „Ен-Акт: Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., който се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Националните фондове на Гърция и България. В момента очакваме снимки от нашата интерактивна маса, поставена в посетителския център.

 
 

Изпратете ни запитване