Областен Информационен Център - Варна       Областен Информационен Център - Пловдив       Областен Информационен Център - Ловеч       Областен Информационен Център - Велико Търново        

Областен Информационен Център - Шумен        Областен Информационен Център Силистра        Областен Информационен Център Кърджали