В Русенки Университет е инсталирана нашата най-голяма Университетска Информационна Система на базата на интерактивни терминали и публични системи. Във всички корпуси на университета са разположени 21 киоска и 27 дисплея. На киоските интерактивно са представени всички корпуси от университета. При докосване с пръст на търсения корпус се визуализират много снимки и пълна информация на корпуса, местоположение на картата, кабинети и т.н. Въведени са абсолютно всички графици:

Пълен график на учебния процес - важни дати от графика, зимен / летен семестър, изпитни и поправителни сесии, ваканции, празници и неучебни дни, дипломни защити и т.н.
График на учебните занятия - по курс, по група, факултетен номер и т.н. - пълен график на всеки студент по дати, дни от седмицата и часове, със съответните кабинети и корпуси
Информация за кандидат-студенти - календар на кандидат-студентската кампания, новини, оценки, класиране
Само с няколко докосвания на дисплея на киоска се достига до телефонния указател на университета - телефонните номера на всеки преподавател, канцелария или служител в университета. Търсенето в указателя е реализирано по няколко показателя - сектори, отдели, факултетии катедри или само по име. Има връзка към официалния сайт на университета, към разписанията на градския транспорт, междуградските автобуси, както и разписание на БДЖ - информация, изключително полезна за студентите.


Няколко снимки (screenshots) от екрана на информационните киоски, инсталирани на всяко едно възлово място в Русенски Университет "Ангел Кънчев":