Като част от целия проект, който изпълнихме в Английската Езикова Гимназия "Гео Милев" в Русе е и последната произведена интерактивна маса InfoDart 435. Проектът е за изграждане на нов STEM център в училището - „Доставка и монтажна оборудване за изграждане на STEM център за Екоиновации в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ по две обособени позиции“ по Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за изграждане на STEM център за Екоиновации в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.

Интерактивната маса е с операционна система Android 10, четири ядрен процесор и памет 4 GB / 32 GB. 

Интерактивна маса InfoDart T435

 

Интерактивна маса InfoDart T435

 

Интерактивна маса InfoDart T435

Изпратете ни запитване