В изпълнение на договор, сключен между Дартек и СНЦ "Долината на река Места" по проект "Проучване и популяризиране на туристическия потенциал на община Разлог", финансиран от "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.", Марка 313 "Съхраняване и възобновяване на селското наследство" доставихме и инсталирахме информационен киоск InfoDart 190 (InfoDart WHi190 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията) в исторически музей "Парапунова къща" в Разлог. 

Изпратете ни запитване