Публични дисплеи / Диджитал сайнидж

Диджитал Сайниджът е изключително нов и модерен начин да се представи динамично и интерактивно мултимедийно съдържание на клиентите. Това е система, която обхваща мрежа от публични дисплеи, които могат да се управляват отдалечено през Интернет, позволявайки ви да сменяте показваното съдържание, за да постигате оптимални резултати на всяко едно място и по всяко едно време. Диджитал Сайнидж мрежата дава възможност да създавате и разпространявате изключително бързо таргетирани съобщения, с които да информирате, обучавате или мотивирате своята публика, в зависимост от условията при които го ползвате. Използвайки такава система вие ще можете динамично и в реално време да сменяте видео-информацията, като по този начин и да намалявате разходите, свързани с традиционните статични табели и да постигате максимална ефективност в съобщенията, които искате да достигнат до Вашата публика. 

Новите технологии създават благоприятната възможност за доставка на информация или рекламни съобщения до самия клиент и то на мястото, на което той извършва покупка, което допринася за увеличаване на положителната емоция и вземането на решение от негова страна. Използвайки диджитал сайнидж системата може да доставяте бързо и ефективно мултимедийно съдържание едновременно до много отдалечени географски локации. Така Вие може да информирате или да окажете влияние на клиентския избор чрез съобщения на точното място и в точното време.

Приложението на тези системи е огромно - търговски центрове, туристически центрове, банки, спортни площадки, медицина, образование, транспорт и т.н. Ето и част от нашите клиенти, в които работи диджитал сайнидж система: 

Изпратете ни запитване