В Община Ковачевци спечелихме и изпълнихме успешно обществена поръчка за доставка на специализирана компютърна техника - информационни киоски, посетителски работни станции с тъч-екрани, публичен дисплеи и аудио-визуална техника. Цялата доставка е финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 14/313/00185по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г. Доставени са информационни киоски модели InfoDart 190 и  InfoDart 270 (InfoDart WHi190 и InfoDart WHi270 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), 50" публичен дисплей, мултитъч посетителски работни станции - 4 броя, както и сервизен компютър и аудио-визуална техника. 

 

Изпратете ни запитване