В Регионален Исторически Музей - Русе са инсталирани 4 броя интерактивни киоски InfoDart SHi272. Тези устройства са закупени по проект ROBG-499 "Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България", в който бенефициенти са Русенски Университет "Ангел Кънчев", музеите в Русе и Силистра от българска страна, както и музеите "Долен Дунав" и "Железни врата" в Румъния. Информационните киоски в РИМ-Русе са с 27-инчови мултитъч дисплеи и операционна система Windows. Терминалите предоставят много информация на посетителите на историческия музей по модерен и достъпен начин.