Във Висшето Военноморско Училище "Никола Вапцаров" монтирахме интерактивен киоск модел WHi192C, произведен от нашата компания в конкретния син цвят, зададен ни от възложителите. Терминалът е с капацитивен тъч-дисплей и ще предоставя информация на курсантите в новия кибер-център на висшето училище.