Специализирана система за управление на бизнес процеси в конфекционното производство. Обединяваща възможностите на системите за анализ на данни и базирана на процесен принцип. Системата позволява да се въвеждат и предвиждат потенциални грешки, включва също:

 • информация в реално време за статуса на всички производствени поръчки;
 • предоставяне на информация в реално време за статуса на всяка производствена партида;
 • през кои машини, операции и оператори е преминала, за колко време и с каква производителност
 • динамично планиране на производство по бригади;
 • автоматизирано  прогнозиране на номинални нормовремена;
 • контрол на достъпа на оператора до системата;
 • добавяне и изтриване на поддоставчици;
 • генериране на договори с поддоставчици;
 • заприхождаване и изписване на материали за производство;
 • създаване на техническа документация към модел;
 • създаване на трудови договори и заповеди за освобождаване;
 • създаване на лични картони на служителите;
 • проследяване на вземанията от контрагенти;
 • създаване на кроялни отчети в системата;
 • проследяване на процента на отпадъци от поръчка и/или група от поръчки

 
 
 

Изпратете ни запитване