Проектът на Община Сухиндол е № 04/313/00182 „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Сухиндол, обл. Велико Търново, чрез прилагане на информационни технологии” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г. и включва доставка и монтаж на специализирана компютърна и аудио-визуална техника. В срок сме монтирали два информационни киоска - InfoDart 190 и InfoDart 270 (InfoDart WHi190 и InfoDart WHi270 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), както сме доставили 4 броя посетителски работни станции с 23-инчови тъч дисплея, 50-инчов публичен дисплей, сервизен компютър, видеокамера, цифров фотоапарат, две аудио-уредби, висококачествени микрофони и т.н.

Изпратете ни запитване