Киоските са проектирани изцяло от нас от самото начало. Това ни носи изключително предимство, защото ние можем да предложим на всеки клиент интерактивни терминали по негов дизайн. Екипът на нашата компания може да отговори на всички изисквания на клиента, колкото и сложни и специфични да са те. След първоначалните консултации с клиента пристъпваме към изработването на компютърен триизмерен модел на киоска, както и към уточняване на всички хардуерни компоненти, които трябва да бъдат интегрирани в корпуса. Когато клиентът одобри предложения дизайн и технически спецификации вече се преминава към производството на киоските, всички технически тестове и монтажа на място в самите обекти. В процеса на проектиране ние предлагаме на нашите клиенти различни варианти на технологии, материали и цветове, което прави възможно създаването на един съвсем уникален завършен продукт, отговарящ на визията и стратегиите на компанията на клиента.