Нашите партньори от New Generation Software Solution (NGSS) са разработили системата LISA (Live Invitation System Administration) - Система за управление на покани, посетители, обучения и инструктажи и достъп на външни лица. Внедрявайки тази система и инсталирайки наши интерактивни киоски на своите входно-изхотни точки големите корпоративни клиенти постигат редуциране на разходите по инструктирането на външните лица, посещаващи комбината. Всеки посетител застава пред свободен киоск, преминава през различните етапи на съответния инструктаж, след което решава и съответния несложен тест. При успешно преминаване през теста, което доказва и успешен инструктаж, посетителят прекарва личната си карта през четеца, а вградената в киоска камера прави снимка на лицето му. След секунди на портала вече го очаква и готовия пропуск. Системата притежава огромни възможности - автоматизира управлението на поканите, посещения и обучения и всички останали процеси свързани с външните посетители, като е напълно съобразена с GDPR регламента. Наши интерактивни киоски работят с тази система в "Аурубис - България" АД, "Монди Стамболийски" ЕАД и "Девня Цимент" АД.

Система за автоматичен инструктаж LISA   Система за автоматичен инструктаж LISA

Интерактивни киоски със системата за автоматичен инструктаж LISA

Изпратете ни запитване