Няколко снимки (screenshots) от екрана на информационния киоск, инсталиран във фоаето на Хотел Метрополитен в София: