В северозападната община Ружинци сме доставили и монтирали компютърна и аудио-визуална техника по проект „Закупуване на аудио-визуално оборудване, видео станция за обществен достъп, широкоформатен екран, работна станция, вградена в екран с управление чрез допир до екрана, компютърно табло и сервизен компютър по спецификация, по договор за отпускане на финансова помощ № 05/313/00127/19.11.2012 г. по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007-2013 г.” Поръчката включваше информационен киоск модел InfoDart 190 (InfoDart WHi190 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), компютърно табло модел InfoDart 270 (InfoDart WHi270 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), 4 посетителски работни станции с тъч-дисплеи Lenovo, сервизен компютър DartWay 112, видеокамери, микрофони, аудио-уредби и друга техника.

 
 
 

Изпратете ни запитване