Един от последните проекти от тази програма - на Община Алфатар - "Изграждане на Посетителски център и постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на Община Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии". В резултат ние спечелихме обществената поръчка с предмет „Закупуване на специализирана техника предназначена за обществено ползване:  специализиран компютър,  предназначен за обществен достъп; широкоформатен екран; посетителска работна станция; компютърно табло; сервизен компютър” и доставихме в срок информационни киоски модели InfoDart 190 и InfoDart 270 (InfoDart WHi190 и InfoDart WHi270 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), 50" публичен дисплей, посетителски работни станции с 23" мултитъч дисплеи и останалата компютърна техника.
 
 

Изпратете ни запитване