Във фоаето на Търговската Гимназия в Свищов е поставен един от послените произведени от нас сензорни терминала - модел InfoDart SHi190. Основната идея на ръководството е да се визуализира музейната сбирка на класическата гимназия по един интерактивен начин чрез използването на информационния киоск.

 

Изпратете ни запитване