СОУ по Европейски Езици - Русе

В СУ по Европейски Езици - Русе е изградена Училищна Информационна Система, на базата на публичен дисплей, инсталиран в Учителската стая и информационен киоск във фоаето. С помощта на система за диджитал сайнидж (digital signage) всички новини и съобщения се визуализират в учителската стая и по този начин стават изключително бързодостъпни до аудиторията. В централното фоае е инсталиран и информационен киоск InfoDart 120 (InfoDart WHi190C по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията), с който цялата училищна информация става достъпна за всички ученици - официалния сайт на училището, правилник за дейността на училището, педагогически състав, седмични програми, схема на училището, учебници, графици за дежурство, графици за извънкласни работи, както и телефонен указател на училището.

От 1-ви Юни 2019 в модерната библиотека на училището вече работи и наша интерактивна маса модел InfoDart T325A с операционна система Android. 

 

Изпратете ни запитване