В красивия придунавски град Тутракан спечелихме и изпълнихме обществена поръчка по проект „Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей - Тутракан“, който се финансира по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФП на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2-35/23.04.2015 г., подписан между Министерство на културата и Община Тутракан".

Освен компютърната техника, която доставихме, включваща сървър, преносима графична станция за управление процеса на дигитализация, видео-техника, рутери, back-up сървър, изграждане на цялата компютърна мрежа на територията на историческия музей, в проекта бяха включени и 5 информационни киоска (наречени в процедурата "сензорни електронни информационни табла"). Моделът, който предложихме е InfoDart WHi230, със следните параметри - 23" FULL HD LED сензорен екран; двуядрен процесор Intel 2.7 GHz, 2 GB RAM, HDD 500 GB SATA; стерео говорители; USB 2.0/3.0; микрофон; операционна система MS Windows 8.1. 

Три от тези пет киоска монтирахме в сградата на Историческия музей в Тутракан ("Теодорова къща" - старата къща на заможен тутраканец)

Изпратете ни запитване