Мини Марица Изток ЕАД - РадневоРеференция от Мини Марица Изток за добре свършена работа

Задачата, поставена ни от ръководството на Мини Марица, която трябваше да решим бе как най-бързо информацията да стига до над 7000 миньори, служители на дружеството и администрация на всички рудници. Инсталирахме 10 публични дисплеи на Sony, обхванати със система за диджитал сайнидж (digital signage) - във всяка административна сграда и в столовете за хранене. Информацията, която се представя чрез дисплеите е изключително актуална, разнообразна и полезна - текущи нива на добива във всеки един момент и във всеки рудник, съобщения за предстоящи медицински прегледи и възможности за отдих в базите на дружеството, информация относно безопастността на труда, поздрави към служителите от ръководството и министерството, различните спортни участия и прояви, актуални новини от Търговско-Промишлената палата, заповеди от ръководството и т.н. За отличното представяне на нашата компания в този изключително голям и ценен клиент говори и дадената ни референция.

Диджитал сайнидж в Мини Марица Изток АД

 
 

Изпратете ни запитване